Här samlar vi sådant som är bra att ha uppskrivet för verksamheten.

Kårens organisationsnummer: 802008-5976

Kårens Swish-nummer: 123 614 51 55

Kårens Plusgirokonto: 653364-0

Redovisning av utlägg

Alla utlägg för hösten måste redovisas före årsskiftet! Utlägg för våren redovisas helst före sommaren. Utlägg redovisas genom att lämna originalkvitton till kassören på utläggsblanketten.

Enklast är att skicka blanketten och kvittona med post till: SLSK c/o Fredrik Berg, Bridgevägen 2, 142 66 Trångsund. Eller ringa kassören på 070-238 20 36 och göra upp om annat sätt.

På blanketten fyller man i vilken slags utlägg det är.

  • Utbildning: Kurser. Hanteras normalt sett inte av avdelningen utan av kårutbildaren.
  • Lokalen: Städmateriel, förbrukningsvaror, hyllor, färg etc.
  • Expeditionskostnader: Frimärken för utskick, papper etc. man köpt till lokalen.
  • Tävlingar: Anmälningsavgifter till t.ex. Scouternas dag. (Sponsras helt av kåren.)
  • Redskap: Knivar, yxor, sågar, tält etc som används gemensamt i kåren. Koordinera större inköp med styrelsen.
  • Spårare/Upptäckare/Äventyrare/Utmanare/Rover: Avdelningens övriga utlägg.