Här samlar vi sådant som är bra att ha uppskrivet för verksamheten.

Redovisning av utlägg

Alla utlägg för hösten måste redovisas före årsskiftet! Utlägg för våren redovisas helst före sommaren. Utlägg redovisas genom att lämna originalkvitton till kassören på utläggsblanketten.

Enklast är att skicka kvittona med post till: SLSK c/o Sonnerby, Maj Brings väg 31, 12864 Sköndal. Eller ringa kassören på 070-216 78 97 och göra upp om annat sätt.

På blanketten fyller man i vilken slags utlägg det är. Följande gäller för avdelningarnas utlägg:

  • Utbildning: Kurser. Hanteras normalt sett inte av avdelningen utan av kårutbildaren.
  • Lokalen: Städmateriel, förbrukningsvaror, hyllor, färg etc.
  • Expedition: Frimärken för utskick, papper etc. man köpt till lokalen. Skrivarpatroner.
  • Tävlingar: Anmälningsavgifter till t.ex. Scouternas dag. (Sponsras helt av kåren.)
  • Redskap: Knivar, yxor, sågar, tält etc som används gemensamt i kåren. Koordinera större inköp med styrelsen.
  • Spårare/Upptäckare/Äventyrare/Utmanare/Rover: Avdelningens övriga utlägg. Enligt budget nedan.

AL för varje avdelning håller reda på att man håller sig inom ramen för de ”övriga utläggen” enligt den budget som beslutats av kårstämman. Den tidigare principen om x kr per scout och patrull per termin har avskaffats till förmån för ett fast belopp som fastställts på kårstämman.

Dessa pengar kan användas till lek och övningar på respektive avdelning (t.ex. ingredienser till mattävlingar, pysselmateriel, hantverk).

OBS! Utläggen i de andra kategorierna (redskap, tävlingar etc.) räknas inte in. Så kårgemensamma saker som avdelningarna hjälper till att köpa in belastar inte avdelningens budget.

[bifogade-filer]