Här kan du läsa mer om kårens historia, verksamhet och organisation.

Historia

Sköndals land- och sjöscoutkår bildades år 1997 genom en sammanslagning av Söderleds sjöscoutkår (grundad 1949) och Sköndals scoutkår (grundad 1957). Eftersom vi bildades ur en sjö- och en landscoutkår har vi ända sedan starten haft en blandad verksamhet med både land- och sjöaktiviteter. År 2009 firade vi 60-årsjubileum och mottog en svensk fana ur Kungens hand under nationaldagsfirandet på Skansen.

Verksamhet

Kåren hade under år 2020 ca 300 medlemmar varav ca 200 barn och ungdomar.

Våra veckomöten har vi antingen i vår källarlokal i Sköndals centrum eller i vår lada vid Drevviken, där vi har våra jollar och kanoter. För helgutfärder har vi tillgång till stugan Tallborgen i Tyresta naturreservat. På somrarna brukar vi åka på veckoläger, antingen på egen hand eller i samarbete med andra kårer eller distriktet.

Organisation

Kåren är medlem i Stockholms scoutdistrikt av Scouterna. Därutöver är vi medlemmar i distriktets sydostkrets (ett samarbete mellan ett antal kårer i sydöstra Stockholm) och i Stockholms scoutskeppslag för regionens sjöscoutkårer. Kårstyrelsen för verksamhetsåret 2020 ser ut så här:

Kårstyrelsepost Ledamot
Kårordförande Åse Ek
Vice kårordförande Emil Andersson
Kårsekreterare Elin Hervan
Kårkassör Fredrik Berg
Styrelseledamot Rolf Ström
Styrelseledamot Krister Thour
Styrelseledamot William Mårding
Styrelseledamot Mikael Sterner
Styrelseledamot Mikaela Sonnerby
Ungdomsrepresentant Utmanarscout