Här är en sammanfattning av våra informationskanaler i kåren.

Facebook

Gå gärna med i kårens grupp på Facebook. Där finns också bra sidor för Scouterna och Scouterna i Stockholm med information om nyheter och kommande händelser.

Hemsidan

Kårens officiella adress är http://www.slsk.se, även om vår sida nu ligger hos förbundet och har en annan adress där. Skriv alltså slsk.se-adressen på utskick och dylikt.

För att göra en länk till en undersida på hemsidan går det bra att ersätta delen http://slsk.scout.se/ med bara http://www.slsk.se/ för att kunna skriva till exempel:

Om du vill lägga ut något på hemsidan, mejla webmaster@slsk.se!

Kårhandlingar

Alla styrelse- och stämmoprotokoll samt verksamhetsberättelser finns tillgängliga i ett digitalt arkiv för medlemmar i kåren. Mejla micke@slsk.se för att få tillgång till arkivet, eller se det senaste protokollsutskicket på mejllistan.

Dokumentarkiv

Vi har också ett dokumentarkiv på Google Docs där alla arbetsdokument finns.  Logga in på http://docs.slsk.se med din SLSK-adress. Saknar du konto? Mejla micke@slsk.se för att få ett.

Medlemsregister

Alla kårens medlemmar finns i med i Scouternas centrala medlemsregister Scoutnet. Om du vill ändra dina uppgifter i registret, mejla medlemsregistreraren fredrik.berg@slsk.se!

Mejllista

Kåren har en mejllista (”slasken”) för alla aktiva ledare, funktionärer, scouter och andra intresserade. Mejla micke@slsk.se om du vill gå med!