Om kåren

Här kan du läsa mer om kårens historia, verksamhet och organisation.

Historia

Sköndals land- och sjöscoutkår bildades år 1997 genom en sammanslagning av Söderleds sjöscoutkår (grundad 1949) och Sköndals scoutkår (grundad 1957). Eftersom vi bildades ur en sjö- och en landscoutkår har vi ända sedan starten haft en blandad verksamhet med både land- och sjöaktiviteter. År 2009 firade vi 60-årsjubileum och mottog en svensk fana ur Kungens hand under nationaldagsfirandet på Skansen.

Historiska logotyper

Verksamhet

Kåren hade under år 2011 ca 140 medlemmar varav drygt 90 barn och ungdomar. Vi har just nu en scoutavdelning för varje gren (åldersgrupp), men kåren har som mål att öppna fler avdelningar per gren för att få in fler scouter.

Våra veckomöten har vi antingen i vår källarlokal i Sköndals centrum eller i vårt scouttorp vid Drevviken, där vi även har våra jollar och kanoter i en ombyggd lada. För helgutfärder har vi tillgång till stugan Tallborgen i Tyresta naturreservat. På somrarna brukar vi åka på veckoläger, antingen på egen hand eller i samarbete med andra kårer eller distriktet.

Organisation

Kåren är medlem i Stockholms scoutdistrikt av Svenska scoutförbundet. Därutöver är vi medlemmar i distriktets sydostkrets (ett samarbete mellan ett antal kårer i sydöstra Stockholm) och i Stockholms scoutskeppslag för regionens sjöscoutkårer. Kårstyrelsen för verksamhetsåret 2013 ser ut så här:

Kårstyrelsepost Ledamot
Kårordförande Vakant
Vice kårordförande Leopold Jämtin
Kårsekreterare Luise Steinberger
Kårkassör Fredrik Berg

Ledaransvarig

Föräldraansvarig

Emmily Heiser

Åse Ek

Förvaltningsansvarig Krister Thour
Ungdomsrepresentant Ruben Andersson
Arrangemangsansvarig Mikael Sterner