Avdelningar

Vill du börja i scouterna? Eller hitta information från din avdelning? Här finns en sammanställning över kårens alla grenar. Ta gärna kontakt med de ansvariga ledarna om du vill veta mer!

För de två yngsta åldrarna har vi just nu kö! Vill du ställa ditt barn i kö till scouterna, gå in på ”Så här blir du medlem” och fyll i formuläret med uppgifter om barnets namn och födelsedag, adress samt namn på kontaktperson med telefon och mejl. De barn vars föräldrar engagerar sig aktivt i scoutkåren ges förtur!

Gren (Ålder) Avdelning Ansvarig ledare (Telefon)
Spårare (8–9 år) Skogskrypen Martin Murstad tis
Mikkel Burton tors (0708-305033)
Upptäckare (10–11 år) Äntergastarna

Leopold Jämtin mån

Mikkel Burton ons (0708-305033)

Äventyrare (12–14 år) Drabanterna Filippa Koskelainen
Utmanare (15–18 år) Solfläckarna Emil Andersson 
Rover (19–25 år) Blå makt vakant
Sjöfararna (vilande) Sjöfararna vakant