Angående Corona/covid-19

16 mars, 2020 av Mikkel Burton
Hej alla Sköndals-scouter
Det är mycket som händer i spåren av Corona. Kåren vill inte bidra till ett nedstängt samhälle. Idag kanske det är extra viktigt att vi pratar om att ta ansvar tillsammans, se oss själva som en del av omvärlden. Många delar av scoutprogrammets innehåll är relevanta. Även i en allvarlig situation fyller vi en funktion och förhoppningsvis kan vi fortsätta med vår verksamhet i någon form. Detta kräver dock att vi anpassar vår verksamhet och är lyhörda på nya direktiv från myndigheter. Vi ska vara beredda att planera om på kort varsel om så behövs. Om det krävs kommer vi pausa all verksamhet.
I och med den förändrade situationen med smittspridning av corona har styrelsen för Sköndals land- och sjöscoutkår den 14 mars beslutat om följande:
  • Scoutmöten med avdelningarna kan tillsvidare fortsätta men med medskicket att mötena ska hållas utomhus. Patrullmöten eller möten via distans kan också testas, var kreativa.
  • Enligt Folkhälsomyndigheten uppmanas alla med symtom på luftvägsinfektion, även lindriga, att avstå sociala kontakter som riskerar att sprida smitta. Dvs har man symptom eller är sjuk ska man inte delta i scoutmöten, gäller scouter av alla åldrar, inkl ledare.
  • Planerade hajker bör tillsvidare skjutas upp.
Scouthälsningar från
Styrelsen Sköndals land- och sjöscoutkår