Så här var Demokratijamboreen

Varannat år anordnar Scouterna en Demokratijamboree. Det är ett tillfälle för alla medlemskårer att träffas och diskutera hur rörelsen ska utvecklas de närmaste åren. Demokratijamboreen kombineras med Scouternas stämma där beslut fattas om verksamhetsplan och budget. Den 18-20 november åkte kårens två ombud, Anna Ekström och Fredrik Berg till Västerås där DJ16 hölls. Ca 1 000 personer var där och deltog i workshops, föreläsningar och tog beslut kring verksamheten. Scoternas styrelse hade tagit fram ett förslag till verksamhetsplan och budget och en del scouter hade skickat in egna förslag på verksamhet eller åsikter (motioner). I en stor utställningshall visades alla förslag upp och alla kunde där diskutera kring förslagen. De populäraste förslagen togs sedan upp till beslut i plenum (den stora salen där alla ombud möts). SLSKs ombud försökte bland annat se till att ett förslag om att ta fram en sjöscouthandbok gick igenom (det blev dock nedröstat). Andra förslag kring scouter och nykterhet, åldersgräns för Explorer Belt, avgifter för Jamboree17, en ny scouttidning m.m. m.m. togs också upp till beslut. En ny styrelse valdes också under helgen.
Många kårer hade skickat både ombud (man har ett ombud per 100 medlemmar, SLSK hade två) och deltagare, dvs scouter som är där utan rösträtt men med möjlighet att träffa andra scouter, diskutera och påverka. Förhoppningsvis kan några av våra utmanare vara med på nästa Demokratijamboree 2018.
Läs mer om DJ16 här: