Hur kan du hjälpa scoutkåren?

Sköndals land- och sjöscoutkår drivs helt med ideella insatser från förtroendevalda, ledare, funktionärer, ungdomsassistenter och föräldrar. För att verksamheten ska fungera behöver alla hjälpas åt!

Nu har vi sammanställt allt det som scoutkåren skulle vilja ha hjälp med just nu, stort som smått. Vi hoppas att alla scoutfamiljer har möjlighet att engagera sig på minst en arbetsdag eller någon av dessa saker!

Mejla hjalp@slsk.se eller ring 0702–180118 (Mikael)!

Uppdrag

 • Vice ordförande till styrelsen
  Hjälper till att leda styrelsens arbete på det sätt som för stunden behövs, till exempel med informationsutskick eller andra projekt.
 • HR-kunnig person till styrelsen
  Länken mellan ledarna och styrelsen som hjälper till att med framförhållning formera nästa termins avdelningar utifrån de resurser som finns i form av befintliga ledare, intresserade föräldrar i kölistan och ungdomsassistenter.
 • Bidragsombud
  Samlar in uppgifter från avdelningar och skickar in kårens bidragsansökningar till kommun och förbund. Kanske finns det också andra bidrag som kåren borde söka om man letar.
 • Valberedning
  Hjälper till att hitta kandidater till styrelsen och andra poster inför nästa års stämma.
 • Valborgsarrangörer
  Är med i valborgskommittén och planerar eld, fika, försäljning etc. Valborgsfirandet i Sköndalsbro är en chans att visa upp oss i Sköndal, och intäkterna är viktiga för kårens ekonomi.
 • Sommarlägerplanerare
  Var med och skriva inbjudan, fixa logistik och se till att det kommer med tillräckligt med ledare och föräldrar för att få en bra lägervecka.
 • Ledarvårdsgrupp
  Stötta kårens ledare genom att skämma bort dem! Styrelsen behöver hjälp med de ledarvårds¬arrangemang och planeringsdagar vi anordnar under året. Nu närmast en tackmiddag den 29 mars där det behövs hjälp med matlogistik, dukning etc.
 • Båt-, bygg- eller materielkunniga
  Under året kommer vi att ha ett antal arbetsdagar för kårens jollar, stugor och utrustning. Anmäl dig så får du information om vilka möjligheter som finns att hjälpa till och de arbetsgrupper vi har.
 • Avdelningsledare
  Kåren växer och behöver fler ledarresurser på scoutavdelningarna. Alla vuxna kan hjälpa till, oavsett om man varit scout tidigare eller ej. Kanske har du till exempel sjövana, något som behövs för att utveckla vår sjöverksamhet. Scouterna erbjuder utbildningar av olika slag för den som vill.