Älgbenet – att möta det nya året

1986 instiftades vinterhajken Älgbenet. Hajken har sedan dess genomförts nästan varje år och nästan alltid under, som ursprungligen fastslagits, den första helgen på det nya året. Hajktemat är ”Vildmark i Stockholm”. Vuxna och utmanare samt kamrater till dessa – även icke-scouter – är välkomna att delta. Övernattning sker utomhus – i vindskydd – och logistiken bygger, vid sidan om apostlahästar, på lokaltrafiken. Tävlingar är en del av hajken, och kommande hajk organiseras av de två som kommer respektive först och sist i tävlingssammandraget. Organisatörerna håller alltid hajkmålet hemligt tills i sista stund.