Så här var Demokratijamboreen

Varannat år anordnar Scouterna en Demokratijamboree. Det är ett tillfälle för alla medlemskårer att träffas och diskutera hur rörelsen ska utvecklas de närmaste åren. Demokratijamboreen kombineras med Scouternas stämma där beslut fattas om verksamhetsplan och budget. Den 18-20 november åkte Läs mer »