Vill du vara ledare? – Se hit!

Du som vill vara med i ett ledarteam till hösten och ge våra scouter en spännande och äventyrlig fritid inbjudes till en första teamträff. Varje åldersgrupp träffas för sig och alla som vill engagera sig, både som ledare och assistenter Läs mer »