Vårterminen börjar snart

Äntergastarna och tisdagsgruppen Skogskrypen börjar sina möten för vårterminen i vecka 4, det är redan spikat. Så fort de andra avdelningarnas mötestider blir klara, dyker de upp i kalendern. Kolla där – eller direkt med ledarna för respektive avdelning.